รู้จักพวกเรา

สวัสดี ชาวไทยทุกท่าน เราคือ Yum! Yam! SOUL SOUP KITCHEN

พวกเราเป็นองค์การไม่แสวงผลกำไร (NPO) ที่มีแนวคิดหลักคือ “47 LOCAL JAPAN X 77 LOCAL THAILAND” ซึ่งเป็นการสนับสนุนภาคท้องถิ่นของฝั่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นแบบบูรณาการ ตั้งแต่การลงพื้นที่จริง สร้างแผนงานหรือโปรเจ็กท์ต่าง ๆ เพื่อแท้ไขปัญหา ไปจนถึงการดำเนินแผนการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจกลับมาฟื้นตัวหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น การโปรโมทธุรกิจการเกษตรหรืออาหาร การโปรโมทการท่องเที่ยวภาคท้องถิ่น และการสร้างกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มคนในทุกภาคส่วนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นอีกด้วย

ครั้งนี้ พวกเรากำลังลงมือทำโปรเจ็กฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนกลุ่มท้องถิ่นของประเทศไทย หรือ 77 LOCAL THAILAND โดยลงพื้นที่ทั่วทั้ง 77 จังหวัด และสร้างแบบแผนงานในแบบฉบับของเราเองเพื่อโปรโมทอาหารและการท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ

โดยโปรเจ็กท์นี้มีชื่อว่า “fah77” หรือ “ฟ้า 77” หมายถึง ท้องฟ้าที่คนไทยทุกคนมองเห็นเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าเราจะมองท้องฟ้าจากมุมไหนอาจจะดูเหมือนกันหมด แต่สีของท้องฟ้าที่เราเห็นในแต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกันออกไป เหมือนกับที่แต่ละพื้นที่ต่างมีของดีเป็นของตัวเอง รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย ถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยจะอยู่ห่างไกล แต่ท้องฟ้าที่เรามองเห็นเป็นผืนเดียวกัน เราต่างมีสิ่งที่เชื่อมถึงกันอยู่นั่นเอง

โปรเจ็กท์ฟ้า 77 คือ การลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนท้องถิ่น ทั้งการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งองค์การนี้